HappyHarvest verzamelt moed,
dromen en ideeën voor
groen onderwijs van straks.

De wereld verandert snel. De agrarische sector, het onderwijs en de rol van de overheid zijn allemaal in beweging, waardoor we voor nieuwe innovatie opgaven komen te staan. Het onderwijs kan een belangrijke rol spelen in deze maatschappelijke ontwikkelingen. Happy Harvest daagt studenten uit om met de blik van een ontwerper naar hun eigen toekomst te kijken. Het project ontstond door een ontmoeting tussen de werelden van design en beleid.

 

 

Het project kwam tot stand door de samenwerking tussen opdrachtgevers Christiaan Loef en Roel van Raaij van het Ministerie van Economische Zaken, DG Agro en Natuur (DGAN)  Agro en Natuurkennis (ANK), en ontwerpers Jeroen Spoelstra Designer en Marieke van Dijk van de DesignThinkers Group.

 

 

Happy Harvest is een virtual reality app die je meevoert naar 2050. Hoe kijken studenten naar de toekomst van het werk en de sector waarop ze zich voorbereiden? Hoe zien zij zichzelf dan in hun vak? Alle ideeën, dromen en toekomstvisies hierover worden geoogst met de app. Het doel is de geoogste resultaten te verwerken in nieuw beleid.

Happy Harvest daagt je uit om te denken als een designer. Dat is: denken zonder een al te vastomlijnd idee over de uitkomst. Design is namelijk meer dan het ontwerpen van mooie producten. Het kan ook bijdragen aan beleid en de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Happy Harvest is het resultaat van co-creatie tussen beleid en design.